A+ A A-

Fair trade

Aan het begin van de geschiedenis heeft God een prachtige aarde geschapen. Een schitterende wereld die we mogen bewonen en gebruiken. Wij geloven dat God ons de taak heeft gegeven goed voor de aarde te zorgen. Vanuit die overtuiging hebben we als gemeente een aantal stappen gezet waarmee we concreet invulling proberen te geven aan 'goed rentmeesterschap'.    

Fair Trade

Fairtrade is het internationale label als het gaat om eerlijke handel. Fairtrade is erop gericht om op een eerlijkere manier handel te bedrijven. Het hanteert een prijs die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie altijd dekt. Tevens streeft men in eerlijke handel naar een zo lang mogelijke samenwerking. Dat biedt de producenten zekerheid over de afname van hun oogst en dus zekerheid ten aanzien van hun inkomen. Als gemeente kopen we zoveel mogelijk Fair Trade-producten in. 

Energie voor kerken

Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), waarbij 21 kerkgenootschappen zijn aangesloten die gezamenlijk circa 8000 kerken en kerkelijke gebouwen beheren. Naast de financiële voordelen is er bij Energie voor Kerken ook oog voor andere belangen. Bij het tot stand komen van een contract, wordt iedere gemeente en parochie de optie voorgelegd al dan niet te kiezen voor groene stroom. Ook wij hebben gekozen voor het afnemen van van groene stroom.

Zelf energie opwekken

In 2014 zijn er zonnepanelen geplaatst. Dat doen we niet alleen vanwege het financiële rendement; door het plaatsen van zonnepanelen vullen we het rentmeesterschap op een bijzonder praktische en zichtbare manier in. Ook op deze manier geven we invulling aan de zorg voor de schepping.  

Komende kerkdiensten

Geen evenementen

Foto's kerkgebouw

Op deze plaats kunt u foto's bekijken van ons kerkgebouw. We nemen u graag mee langs de kerkzaal, het doopvont, de preekstoel, de muziekinstrumenten, de zalen en de soos (die...

Lees verder

Luister live

Klik op de luidspreker om live mee te luisteren

Bekijk de liturgie

 

Wat wij geloven

In de bijbel vertelt God over zichzelf. God vertelt dat Hij de aarde gemaakt heeft en ook de mensen die daarop wonen. De bijbel laat zien dat God in het...

Lees verder

Adres

Dorpsstraat 20
9812 PL Enumatil

Zoeken

Login

Ressorterende dorpen

Tekst van de dag

18 augustus 2022

  • donderdag 18 augustus 2022 - Efeziers 2:19-21
    Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. -- Efeziers 2:19-21