A+ A A-

Kerkenraad

De kerkenraad

De leiding van een kerkelijke gemeente (en dus ook de onze) ligt in handen van de kerkenraad. Wanneer het gaat over zaken die gaan over ons geloofsleven (in de meest brede zin van het woord), dan worden besluiten daarover genomen in de vergaderingen van de kerkenraad. Zaken die te maken hebben met financiële en materiële zaken, heeft de kerkenraad gedelegeerd aan een aparte commissie, de Commissie voor Bestuur en Beheer. Op deze manier kan de kerkenraad zich helemaal richten op haar kerntaak: de geestelijke opbouw van de gemeente. De kerkenraad probeert zo goed mogelijk te luisteren naar wat er in de gemeente leeft. Aan de andere kant is het ook de taak van de kerkenraad om (geestelijk) leiding te geven aan de gemeente. De kerkenraad zal daarom voorop lopen om de weg te wijzen. Zij doet dat in gebed, bezinning en overleg.

Onze kerkenraadsleden worden voor een periode van vier jaar gekozen en benoemd. Omdat het kerkenraadswerk intensief is en veel inzet vraagt, volgt na iedere vier jaar een periode van rust, in de regel twee jaar.

De kerkenraad vergadert in de regel tienmaal per jaar, meestal op de tweede dinsdag van de maand. In de maanden juli en augustus is er meestal geen kerkenraadsvergadering. Wilt u iets doorgeven aan de kerkenraad, dan kan dat via deze link [ Contact ]. 

Komende kerkdiensten

zondag 21 juli, 09:30
Ds. Harm Wijnalda
zondag 28 juli, 09:30
Br. Jaap Moes

Foto's kerkgebouw

Op deze plaats kunt u foto's bekijken van ons kerkgebouw. We nemen u graag mee langs de kerkzaal, het doopvont, de preekstoel, de muziekinstrumenten, de zalen en de soos (die...

Lees verder

Luister live

Logo NGK Enumatil
Klik op de luidspreker om live mee te luisteren

Bekijk de liturgie

Wat wij geloven

In de bijbel vertelt God over zichzelf. God vertelt dat Hij de aarde gemaakt heeft en ook de mensen die daarop wonen. De bijbel laat zien dat God in het...

Lees verder

Adres

Logo NGK Enumatil

NGK Enumatil

Dorpsstraat 20
9812 PL Enumatil

Zoeken

Login

Tekst van de dag

14 juli 2024

  • zondag 14 juli 2024 - Johannes 12:44-46
    Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’ -- Johannes 12:44-46