A+ A A-

Gemeenteleden en gasten,

Vanwege de coronacrisis en de maatregelen die onze regering genomen heeft zijn de kerkdiensten in ons gebouw voorlopig afgelast. Onze regering houdt de situatie constant in het oog en zal de maatregelen waar nodig aanpassen. Het moderamen van de kerkenraad volgt dit alles op de voet en zal besluiten nemen die in lijn zijn met het beleid van de regering. Onze commissie voor bestuur en beheer onderzoekt op welke manier er kerkdiensten gehouden kunnen worden als we de anderhalvemeter-verplichting en de noodzakelijke hygiëne in acht nemen. Bijeenkomsten van maximaal 30 personen zijn nu al onder die voorwaarden toegestaan. Vanaf 1 juli zullen weer kerkdiensten met maximaal 100 kerkgangers mogelijk zijn, en dan nog steeds iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar. Door middel van website, Nieuwsbrieven en ons kerkblad Samenbinding houdt het moderamen de gemeente op de hoogte.

Paaskaars 2020 (foto Piet Roose)

Het is ongekend dat we al sinds half maart geen erediensten hebben gehouden. We hebben elkaar juist zo nodig: om ons geloof samen te beleven, om elkaar te bemoedigen, elkaar te helpen. Nu moet dat op heel andere manieren gebeuren. Gelukkig worden er elke week opnamen gemaakt die je dan op zondag kunt ontvangen en afspelen op je computer. Het met elkaar meeleven moet nu vooral telefonisch gebeuren, en predikant, ouderlingen, diakenen en wijkbroeders en -zusters zijn daar mee bezig.

Opname 18 april 2020 (foto Roel Stamhuis)

De kerkenraad verwacht dat we met elkaar meeleven, dat we samen door deze moeilijke periode heen gaan, en dat we er samen ook weer uit komen. We bidden om de hulp van onze God daarbij: voor zieken, artsen, verpleegkundigen; voor de regering; voor kinderen en schoolleiders; voor ouderen, mensen in verpleeghuizen, gezinnen met jonge kinderen, hulpverleners; voor allen in vitale beroepen en net zo goed allen die dat niet hebben, de nabestaanden van recent overleden mensen, zzp’ers, zelfstandigen, dominees en zo kunnen we nog lang doorgaan. Al met al ons gebed voor allemaal. Heer, ontferm u, Heer help ons, Heer laat het virus uitdoven, verdwijnen.

 

Als u vragen hebt over kerk en corona, bel dan één van de moderamenleden:

  • Jan Riemer, 06-21825036
  • Janine Wilts, 06-49752331
  • Erik Compaan, 06-50822795
  • Sikko Bakker, 06-39360158
  • Tiemen Dijkema, 06-46426670
  • of iemand van het eigen wijkteam.


Namens moderamen en kerkenraad,

Tiemen Dijkema

Komende kerkdiensten

Geen evenementen

Foto's kerkgebouw

Op deze plaats kunt u foto's bekijken van ons kerkgebouw. We nemen u graag mee langs de kerkzaal, het doopvont, de preekstoel, de muziekinstrumenten, de zalen en de soos (die...

Lees verder

Luister live

Klik op de luidspreker om live mee te luisteren

Bekijk de liturgie

Liturgie

Wat wij geloven

In de bijbel vertelt God over zichzelf. God vertelt dat Hij de aarde gemaakt heeft en ook de mensen die daarop wonen. De bijbel laat zien dat God in het...

Lees verder

Adres

Dorpsstraat 20
9812 PL Enumatil

Zoeken

Login

Even voorstellen...

Mijn naam is Tiemen Dijkema. Al ben ik geboren in Zuid-Limburg en heb ik op allerlei plaatsen in Nederland gewoond - mijn ouders waren allebei Groningers en nu ik in...

Lees verder

Ressorterende dorpen

Tekst van de dag

29 oktober 2020

  • donderdag 29 oktober 2020 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
    Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6