A+ A A-

Even voorstellen

Relaties

In de komende tijd staat het onderwerp Relaties centraal. In een aantal preken zal ik ingaan op belangrijke thema's, zoals huwelijk en je voorbereiding daarop, seksualiteit en single zijn. Ook in het werk met onze jongeren krijgt dit onderwerp aandacht. Het zal mooi zijn wanneer onze bijbelstudieverenigingen ook aandacht geven aan het thema relaties. Daarvoor verwijs ik naar Gemeenteschets nummer 24, van de hand van ds. Rutger Heij. In die schets staan veel gegevens voor allerlei doelgroepen.

De gemeenteschets is hier te vinden. DsTD

Read more...

Even voorstellen...

Mijn naam is Tiemen Dijkema. Al ben ik geboren in Zuid-Limburg en heb ik op allerlei plaatsen in Nederland gewoond - mijn ouders waren allebei Groningers en nu ik in Enumatil woon voel ik mij meer Groninger dan ooit.

Sinds begin 2011 doe ik mijn predikantswerk in deze middelgrote gemeente op het platteland. Daarvoor was ik dominee in Twijzel en Kollumerzwaag-Zwaagwesteinde (Friesland), in Zutphen, in ’s-Hertogenbosch en in Zoetermeer. Op al deze standplaatsen heb ik veel dingen meegemaakt en geleerd, allemaal dingen die ik in mijn tegenwoordige kerkelijke gemeente kan gebruiken.

Mijn vrouw Jannie en ik hebben samen zes kinderen. Vier ervan zijn al getrouwd, en we hebben intussen ook zes kleinkinderen.

Ik ben met vreugde predikant. De Bijbel uitleggen, en dan vooral wat er vroeger in de tijd van het Oude Testament is gebeurd en opgeschreven – dat vind ik het mooiste en belangrijkste deel van mijn werk. Ook het onderwijs geven in het christelijk geloof aan jongeren en volwassenen is één van de mooie kanten van het werk van een predikant. Even belangrijk vind ik het diepgaande gesprek met gemeenteleden over de plaats en de kracht van het christelijke geloof in hun bestaan. Daarnaast ben ik op zoek naar mogelijkheden om ook in dit kleine dorp meer te betekenen dan alleen dominee voor de eigen gemeente, ‘preken voor eigen parochie’. Vanuit diezelfde bredere belangstelling ben ik ook betrokken bij kerkelijke gesprekken vanuit onze kerken met andere kerken met de gereformeerde belijdenis.
Een heel aardige nevenfunctie voor mij is dat ik met enige regelmaat – eens in de twee jaar ongeveer – een reis maak naar Roemenië om contacten te onderhouden met Hongaarstalige Gereformeerden in dat land. Samen met een Nederlandse collega houden we dan conferenties voor predikanten over een bepaald kerkelijk of theologisch onderwerp.

Naast het gevulde bestaan van dominee zijn neem ik graag tijd voor mijn liefhebberij, de muziek. Al tientallen jaren speel ik orgel, maar mijn favoriete instrument is de panfluit. Die bespeel ik sinds een jaar of acht en af en toe doe ik dat ook tijdens de kerkdienst. Sinds kort probeer ik ook de tenorsaxofoon de baas te worden.

Read more...

Komende kerkdiensten

Geen evenementen

Luister live

Klik op de luidspreker om live mee te luisteren

Bekijk de liturgie

Liturgie